Privacy en Cookieverklaring

1. Introductie

 

Lakshita voert de merken:

 

Eva Mangal

Kopje thee met Eva

Creëer jouw mooiste jaar

Be the ripple event

Samen doen retreat

 

Lakshita is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

 

Post-/Vestigingsadres Postcode: Laan van Kans 25, 2496 VB 

Plaats: Den Haag
KvK nr.: 55192866


BTW nr.: NL1982.39.129.B01
Telefoonnummer: 06-30729780

e-mailadres: eva@evamangal.nl:

In deze privacyverklaring informeer ik u hoe Lakshita persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. 


Lakshita respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van deze website. 


Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Lakshita. Wees je er dus van bewust dat Lakshita niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Lakshita.

2. Persoonsgegevens die Lakshita verzamelt

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Lakshita verwerkt:


 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (digitaal en nieuwsbrief).
 • Gegevens over uw activiteiten op de website;
 - Klantnummer;

 • Bestelnummer;

 • Bestelgegevens;

 • Plaatsnaam;

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Lakshita verwerkt

 

Lakshita verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door U aan mij zijn verstrekt of U hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.


 

Lakshita heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via eva@evavmangal.nl, dan verwijder ik deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag Lakshita persoonsgegevens verwerkt

 

Ik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lakshita en/of omdat u deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Lakshita verstrekt.

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel:

Grondslag:

1. Voor het afhandelen van uw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame;

Omdat u toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten;

Gerechtvaardigd belang

5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Lakshita verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte;

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving;

Op basis van een wettelijke plicht

5. Geautomatiseerde besluitvorming

 

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lakshita) tussen zit.

6. Hoe lang jouw gegevens bewaard worden

 

Lakshita bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;

 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens:

Termijn:

Reden:

Jouw bedrijfsnaam

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw KvK-nummer

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw contactgegevens verkregen door het ingevulde contactformulier

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw IP-adres

30 dagen na websitebezoek

Lakshita analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek

Lakshita analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

7. Gegevens delen met derden/anderen

 

Lakshita verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lakshita blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Daarnaast verstrek ik jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.


Met de volgende derden deelt Lakshita gegevens:

Derde:

Doel delen:

Welke gegevens:

Boekhouder

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Facturatiesysteem

 

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Email- en websiteprovider

 

Voor de website en e- mails

Contactgegevens

Bank

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, naam

Websitebouwer en online strategie adviseur

Marketing optimaliseren om diensten nog beter aan te kunnen bieden en verbeteren

E-mail, voor- achternaam en bestelgegevens

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Lakshita in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar eva@evamangal.nl. 


Lakshita zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

9. Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

 

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lakshita en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

10. Indienen klacht

 

Lakshita wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Lakshita niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: 
 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Cookies

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Lakshita wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Lakshita gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.


Functionele en analytische cookies 

Lakshita maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de websites van Lakshita. 

Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website. 


Social media buttons 

Op de website van Lakshita zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Facebook
Ik maak gebruik van Facebook Ads of andersoortige marketingactiviteiten, en deze zijn de verantwoordelijkheid van Facebook zelf. Alleen als ik specifieke informatie van klanten aanlever bij bijv. Facebook, kan dit alleen na nadrukkelijke toestemming van de klant.

12. Beveiligingen

 

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Lakshita maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. 

Mijn Macbook is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is vergrendeld met een pincode. 

Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Lakshita verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via eva@evamangal.nl.

- Deze privacy- en cookieverklaring is van 22-05-2018


LAKSHITA KVK: 55192866 BTW: NL198239129B01 | PIETER DE HOOGHSTRAAT 29 2612 VD DELFT | EVA@EVAMANGAL.NL 

Lakshita © 2020